Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bedrijven, overheden en consumenten hebben allen een rol te spelen in het maken van de juiste keuzes als het gaat om produceren, verkopen, inkopen en consumeren. Van Wylick Wegdek-reflectoren BV is zich bewust van zijn eigen rol om zorg te dragen voor mens en milieu en gaat nog actiever inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

logo-mvoMVO Nederland

Om ambities in het proces van maatschappelijk verantwoord ondernemen waar te kunnen maken is Van Wylick Wegdekreflectoren BV partner van MVO Nederland. Bij MVO Nederland als nationale kennis- en netwerkorganisatie, kunnen wij terecht voor informatie en expertise. In het kader van open en transparante communicatie hebben wij onze MVO-positie op ons partnerprofiel van MVO Nederland gepubliceerd.

CO2 reductie en Gold Standard Compensatie

In essentie zijn reflectoren energiebesparend. Daarbij willen wij in onze bedrijfsvoering ook zo min mogelijk bijdragen aan CO2 emissies en investeren in duurzame energie. Van Wylick heeft ervoor gekozen om de gehele CO2 uitstoot van het bedrijf sinds het jaar 2012 te compenseren via de Climate Neutral Group (CNG). Onze ambitie is om onze CO2 uitstoot te laten dalen, en de resterende uitstoot te blijven compenseren.

Van Wylick compenseert via Gold Standard gecertificeerde carbon credits. De Gold Standard is de strengste standaard voor CO2-reductieprojecten. De standaard is ontwikkeld door een groep NGO’s (non gouvermentele organisaties) onder leiding van het Wereld Natuur Fonds met als doel projecten te ondersteunen die niet alleen aan de CDM standaard voldoen maar ook nog een meetbare bijdrage aan duurzame ontwikkeling leveren. Met andere woorden, de CO2-credits zijn betrouwbaar en de lokale bevolking profiteert ervan mee. Onze compensatie komt ten goede van duurzame energie projecten van onder andere Hivos.

MVO proces

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een proces. De eerste stap binnen ons MVO beleid was de compensatie van al onze CO2 uitstoot. Hoewel elk bedrijf verantwoordelijk is voor zijn eigen bedrijfsvoering, houdt deze verantwoordelijkheid niet op bij de eigen achterdeur. Wij willen onze producten en toeleveranciers beter in kaart brengen en waar mogelijk samen streven naar verduurzaming. Voor het goed in kaart brengen van waar wij een verbeterslag kunnen maken gebruiken wij de MVO MAPS tool, beschikbaar voor partners van MVO Nederland.